Issue << content << Dynamic Methods of Hardness Measurements. Metrological Assurance in the Russian Federation: Existing Problems and Ways of Solving Them


DOI:

2014. . No. 1(63) - Mar 2014, pp. 69-76

Dynamic Methods of Hardness Measurements. Metrological Assurance in the Russian Federation: Existing Problems and Ways of Solving Them

K. V. Gogolinsky, V. A. Syasko

The article is devoted to existing problems of hardness measurements metrological assurance in the Russian Federation, particularly to hardness measurements by Leeb principle. Classification of hardness measurements methods is considered and the structure of the methods’ metrological assurance is presented. The contradiction between existing in Russian Federation practice to acknowledge dynamic hardness gages as measurement instruments with following entering them into the State Register of Measuring Equipment and existing standard system and physical and technical principles of hardness measurement is grounded. The ways of solving the problem are offered.
 
References
 1. RMG 83–2007 GSI. «Shkaly izmereniy. Terminy i opredeleniya» [«Scales of measurements. Terms and definitions»] (in Russ.).
 2. RMG 29–99 GSI. Metrologiya. Osnovnye terminy i opredeleniya. P. 5.11. Kosvennye izmereniya [Metrology. Basic terms and definitions. Item 5.11. Indirect measurements] (in Russ.).
 3. GOST 9012–59. Metally. Metod izmereniy tverdosti po Brinellyu [Metals. Brinell hardness test], Moscow, Izdatelstvo Standartov, 1959 (in Russ.)
 1. .4. GOST 9013–59. Metally. Metod izmereniya tverdosti po Rokvellu [Metals. Rockwell hardness test], Moscow, Izdatelstvo Standartov, 1959 (in Russ.).
 1. GOST 22975–78. Metally i splavy. Metod izmereniya tverdosti po Rokvellu pri malykh nagruzkakh (po Super-Rokvellu) [Metallic materials. Rockwell hardness test under low loads (using Super-Rockwell test)], Moscow, Izdatelstvo Standartov,1978 (in Russ.).
 2. GOST 2999–75. Metally i splavy. Metod izmereniya tverdosti po Vikkersu [Metallic materials. Vickers hardness test]. Moscow, Izdatelstvo Standartov, 1975 (in Russ.).
 3. GOST R ISO 6507–1–2007. Metally i splavy. Izmerenie tverdosti po Vikkersu. Chact 1. Metod izmereniya [Metallic materials. Vickers hardness test. Pt. 1: Test method]. Moscow, Standartinform, 2008 (in Russ.).
 4. GOST R 8.695–2009 (ISO 6507–2:2005). Metally i splavy. Izmereniya tverdosti po Vikkersu. Chast 2. Poverka i kalibrovka tverdomerov [Metallic materials. Vickers hardness test. Pt. 2: Verification and calibration of testing machines]. Moscow, Standartinform, 2011 (in Russ.).
 5. GOST 9450–76 (ST SEV 1195–78). Izmerenie mikrotverdosti vdavlivaniem almaznykh nakonechnikov [Measurements microhardness by diamond instruments indentation]. Moscow, Izdatelstvo Standartov, 1976 (in Russ.).
 6. GOST 23273–78. Metally i splavy. Izmerenie tverdosti metodom uprugogo otskoka boyka (po Shoru) [Metals and alloys. Measurements of shore hardness with method of striker recoil»]. Moscow, Izdatelstvo Standartov, 1985 (in Russ.).
 7. GOST R 8.748–2011 (ISO 14577–1:2002). Metally i splavy. Izmerenie tverdosti i drugikh kharakteristik materialov pri instrumentalnom indentirovanii. Chact 1. Metod ispytaniy [Metallic materials. Instrumented indentation test for hardness and materials parameters. Part 1. Test method]. Moscow, Standartinform, 2011 (in Russ.).
 8. GOST 9031–75. Mery tverdosti obraztsovye. Technicheskie usloviya [Standardized blocks of hardness. Specifications]. Moscow, Izdatelstvo Standartov, 1975 (in Russ.).
 9. GOST 8.335–2004. Mery tverdosti etalonnye. Metodika poverki [Hardness standard blocks. Method of verification]. Moscow, Izdatelstvo Standartov, 2006 (in Russ.).
 10. GOST 8.062–85. Gosudarstvennyj spetsialny etalon i gosudarstvennaya poverochnaya skhema dlya sredstv izmereniy tverdosti po shkalam Brinellya [State special standard and state verification schedule for means measuring Brinell hardness]. Moscow, Izdatelstvo Standartov, 1985 (in Russ.).
 11. GOST 8.064–94. Gosudarstvennaya poverochnaya skhema dlya sredstv izmereniy tverdosti po shkalam Rokvella i Super-Rokvella [State verification schedule for means measuring hardness on Rockwell and Super-Rockwell scales]. Moscow, Izdatelstvo Standartov, 1994 (in Russ.).
 12. GOST 8.063–2007. Gosudarstvennaya poverochnaya schema dlya sredstv izmereniy tverdosti po shkalam Vickersa [State verification schedule for means measuring metals and alloys hardness on Vickers scales]. Moscow, Standartinform, 2007 (in Russ.).
 13. GOST 8.516–2001. Gosudarstvennaya poverochnaya schema dlya sredstv izmereniy tverdosti po shkale tverdosti Shora D [State verification schedule for means measuring hardness of metals according to Shore D hardness scales]. Moscow, Izdatelstvo Standartov, 2002 (in Russ.).
 14. GOST 23677–79. Tverdomery dlya metallov. Obschie technicheskie trebovaniya [Hardness testing mashines for metals. General technical requirements]. Moscow, Izdatelstvo Standartov, 1979 (in Russ.).
 15. GOST 8.398–80. Pribory dlya izmereniya tverdosti metallov i splavov. Metody i sradstva poverki [Hardness testing machines for metals and alloys. Methods and means of verification]. Moscow, Izdatelstvo Standartov, 1980 (in Russ.).
 16. GOST 9377–81. Nakonechniki i boyki almaznye k priboram dlya izmereniya tverdosti metallov i splavov. Technicheskie usloviya [Diamond indenters and hammers for metals and alloys hardness testing machines. Specifications]. Moscow, Izdatelstvo Standartov, 1987 (in Russ.).
 17. Leeb D. New dynamic method for hardness testing of metallic materials. VDI-Report no. 308, 1978, pp.123–128.
 18. DIN 50156–1. Metallic materials. Leeb hardness test. Part 1: Test method. Deutsches Institut für Normung E. V., 2007.
 19. DIN 50156–2. Metallic materials. Leeb hardness test. Part 2: Verification and calibration of the testing devices.  Deutsches Institut für Normung E. V., 2007.
 20. DIN 50156–3. Metallic materials. Leeb hardness test. Part 3: Calibration of reference blocks. Deutsches Institut für Normung E. V., 2007.
 21. ASTM A956–12. Standard Test Method for Leeb Hardness Testing of Steel Products. ASTM International, 2012.
 22. ISO / DIS 16859–1. Metallic materials. Leeb hardness test. Part 1: Test method.
 23. ISO / DIS 16859–2. Metallic materials. Leeb hardness test. Part 2: Verification and calibration of the testing devices.
 24. ISO / DIS 16859–3. Metallic materials. Leeb hardness test. Part 3: Calibration of reference test blocks.
 25. Herrmann K. Reference measuring instrumentfor calibration of Leeb-hardness. Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Scientific news from division 5, review of the Annual Report, 2007. Available at: http://www.ptb.de / en / org / 5 / nachrichten5 / archiv/ 2007 / nachrichten5_2007.htm
 26. Shi Wei, Zeng Wu, Li Qingzhong. Leeb Hardness Standard with Laser Measuring. In: XX IMEKO World Congress “Metrology for GreenGrowth”. Busan, Republic of Korea, September 9−14, 2012.
 27. GOST 8.426–81. Pribory dlya izmereniya tverdosti metallov metodom uprugogo otskoka boyka (po Shoru). Metody i sredstva poverki [Shore rebound hardness testing machines. Methods and means of verification]. Moscow, Izdatelstvo Standartov, 1981 (in Russ.).
 28. Gogolinsky K. V., Reshetov V. N., Useinov A. S. Izmeritelnaya tekhnika [Measurement Technology]. 2011, no.7, pp. 28–34 (in Russ.).
 29. Fischer-Cripps A. C. Introduction to Contact Mechanics. New York, Springer-Verlag, 2007, 221 p.
 30. ASTM E140-12be1. Standard Hardness Conversion Tables for Metals Relationship Among Brinell Hardness, Vickers Hardness, Rockwell Hardness, Superficial Hardness, Knoop Hardness, Scleroscope Hardness, and Leeb Hardness.
 31. ISO 18265:2013. Metallic materials. Conversion of hardness values.
 32. RD EO 0027–2005. Instruktsiya po opredeleniyu mekhanicheskikh svoystv metalla oborudovaniya atomnykh stantsiy bez obraztsovymi metodami po kharakteristikam tverdosti [Mechanical properties estimation for nuclear power plant metal by sample less methods of hardness investigation]. Moscow, Rosenergoatom, 2005.
 33. RD 32 TSB 050–2005. Metodika vypolneniya izmereniy nadressornoy balki, bokovych ram, pruzhin i ressornogo komplekta pri provedenii planovych vidov remonta telezhek 18–100 [Measuring procedure for springs, side frames and others while scheduled repair of 18–100 train car]. Moscow, RZHD, 2005 (in Russ.).
 34. Tverdomery portativnye, Pasport i metodika poverki [Portable hardness gages. Certificate and verification procedure]. Available at: http://www.tverdomer.ru//_files/passport_portable_hardness_testers_met.pdf
 35. Prikaz Minpromtorga Rossii no. 529 “Ob utverzhdenii strategii obespecheniya edinstva izmereniyv Rossii do 2015 goda” ot 17 iyunya 2009 [Russian Industry and Trade Department Executive order no. 529 “Russian police of traceability support till 2015” dd June 14, 2009].
 
published
NDT of Composites

MAIN FEATURE:
NDT of Composites

CONTACTS

5 Udelny Pr.
St. Petersburg
007 812 670 7609
007 812 670 7611


NDT World, Russian Quarterty Journal
©2000-2016 All rights reserved